Plagiarismi > Plagiarismi

PLAGIARISMI

Plagiointi tieteessä ja korkeakouluissa

Tällä plagiarismi -sivustolla käsitellään erityisesti korkeakoulutuksen ja tieteen piirissä tapahtuvaa plagiointia. Plagiarismia on maailmalla tutkittu paljon, ja siitä on julkaistu jo 1970-luvulta lähtien (ja muutama klassikko aiemminkin) runsaasti erilaisia tekstejä, kirjoja, tutkimuksia ja artikkeleita. Suomessa plagiarismia koskevaa tutkimusta ei juurikaan ole. Tämän sivuston perustamisen aikoihin vuonna 2008 asiasanalla plagiarismi löytyi artikkelitietokannasta ARTO vain yksi, vuonna 2007 Kasvatus -lehdessä julkaistu, Tuomo Kakkosen kirjoittama katsaus Plagiarismi sekä sen havaitseminen ja estäminen Internet-aikakaudella. Vuoden 2008 lokakuussa ilmestyi Janne Behmin väitöskirja Tutkimusetiikka ja tutkimusympäristön normit. Väitöskirjan liitteenä on Selvitys tutkimuseettisestä ilmapiiristä Helsingin yliopistossa. Kever-Osaaja -lehden vuoden 2010 toisessa numerossa julkaistiin tämän sivuston ylläpitäjän kirjoittama artikkeli Plagiointia Suomen korkeakouluissa?  

Vuonna 2012 keskustelu plagioinnista alkoi taas kiihtyä. Aihe on ollut toistuvasti esillä mediassa, kun yliopistot alkoivat näyttävästi hankkia sähköisiä plagiaatintunnistimia. Vuonna 2012 ilmestyi myös ensimmäinen perusteellinen suomenkielinen teksti korkeakoulukontekstiin sijoittuvasta plagioinnista: Kari Silpiön Tampereen yliopistoon tekemä pro gradu: Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. 

  

Tälle sivustolle on koottu plagiarismiin liittyvää tutkimusta. Osiossa Plagiarismia käsittelevää kirjallisuutta esittelen muutamia englanninkielisiä, plagiointia käsitteleviä teoksia.
Plagiarismin lisäksi käsitellään tieteellistä vilppiä.
Näiden sivujen tarkoituksena on antaa tietoa plagioinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Sivut toimivat myös plagioinnin ja tieteellisen vilpin ilmenemistä koskeva aineiston keruuväylänä. Palautelomakkeiden avulla lukijat voivat laittaa sivujen ylläpitäjälle kuvauksia erilaisista plagiointitapauksista ja niiden käsittelystä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Tapauskuvaukset julkaistaan nimettöminä, mutta jokaisesta julkaistusta tapauksesta on sovittu ja sovitaan tiedonantajan kanssa.  

Sivujen ylläpitäjä: Erja Moore

Lue lisää ylläpitäjästä täältä.

Voit olla minuun yhteydessä joko suoraan sähköpostiini erja.moore at gmail.com tai käyttämällä palautetelomakkeita.

 

© Copyright 2008 Erja Moore
Design ja toteutus: